ЛЕТО 2020 - ГРЦИЈА
Royal Albatros Moderna 5*

ROYAL ALBATROS MODERNA 5*

17.06.20

24.06.20

01.07.20

08.07.20

15.07.20

22.07.20

29.07.20

05.08.20

12.08.20

19.08.20

26.08.20

02.09.20

09.09.20

16.09.20

6 ноќевања / 7 дена + авионски билет + аеродромски такси +  All inclusive услуга + трансфери

TWIN ROOM GV/PV

P.P.P.D.IN DOUBLE

592 €

592 €

592 €

592 €

592 €

592 €

619 €

646 €

646 €

646 €

646 €

592 €

592 €

592 €

DOUBLE

1,183 €

1,183 €

1,183 €

1,183 €

1,183 €

1,183 €

1,238 €

1,293 €

1,293 €

1,293 €

1,293 €

1,183 €

1,183 €

1,183 €

SINGLE

811 €

811 €

811 €

811 €

811 €

811 €

859 €

907 €

907 €

907 €

907 €

811 €

811 €

811 €

DOUBLE+EXTRA BED (TPL)

1,745 €

1,745 €

1,745 €

1,745 €

1,745 €

1,745 €

1,827 €

1,909 €

1,909 €

1,909 €

1,909 €

1,745 €

1,745 €

1,745 €

1+1 CHD (0-13,99)

1,106 €

1,106 €

1,106 €

1,106 €

1,106 €

1,106 €

1,154 €

1,202 €

1,202 €

1,202 €

1,202 €

1,106 €

1,106 €

1,106 €

1+2 CHD (0-13,99) (0-6,99)

1,401 €

1,401 €

1,401 €

1,401 €

1,401 €

1,401 €

1,449 €

1,497 €

1,497 €

1,497 €

1,497 €

1,401 €

1,401 €

1,401 €

1+2 CHD (0-13,99) (7-13,99)

1,548 €

1,548 €

1,548 €

1,548 €

1,548 €

1,548 €

1,609 €

1,671 €

1,671 €

1,671 €

1,671 €

1,548 €

1,548 €

1,548 €

1+3 CHD (0-11,99) (0-5,99) (0-1,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

1+3 CHD (0 - 11,99) (6-11,99) (0-1,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

2+1 CHD (0-13,99)

1,478 €

1,478 €

1,478 €

1,478 €

1,478 €

1,478 €

1,533 €

1,588 €

1,588 €

1,588 €

1,588 €

1,478 €

1,478 €

1,478 €

2+2 CHD (0-13,99) (0-6,99)

1,773 €

1,773 €

1,773 €

1,773 €

1,773 €

1,773 €

1,828 €

1,883 €

1,883 €

1,883 €

1,883 €

1,773 €

1,773 €

1,773 €

2+2 CHD (0-13,99) (7-13,99)

1,920 €

1,920 €

1,920 €

1,920 €

1,920 €

1,920 €

1,988 €

2,056 €

2,056 €

2,056 €

2,056 €

1,920 €

1,920 €

1,920 €

2+3 CHD (0-11,99) (0-5,99) (0-1,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

2+3 CHD (0-11,99) (6-11,99) (0-1,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

3+1 CHD (0-13,99)

2,040 €

2,040 €

2,040 €

2,040 €

2,040 €

2,040 €

2,122 €

2,204 €

2,204 €

2,204 €

2,204 €

2,040 €

2,040 €

2,040 €

3+2 CHD (0-11,99) (0-5,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

TWIN ROOM SEA VIEW

P.P.P.D.IN DOUBLE

641 €

641 €

641 €

641 €

641 €

641 €

669 €

696 €

696 €

696 €

696 €

641 €

641 €

641 €

DOUBLE

1,283 €

1,283 €

1,283 €

1,283 €

1,283 €

1,283 €

1,337 €

1,392 €

1,392 €

1,392 €

1,392 €

1,283 €

1,283 €

1,283 €

SINGLE

898 €

898 €

898 €

898 €

898 €

898 €

946 €

994 €

994 €

994 €

994 €

898 €

898 €

898 €

DOUBLE+EXTRA BED (TPL)

1,894 €

1,894 €

1,894 €

1,894 €

1,894 €

1,894 €

1,976 €

2,058 €

2,058 €

2,058 €

2,058 €

1,894 €

1,894 €

1,894 €

1+1 CHD (0-13,99)

1,193 €

1,193 €

1,193 €

1,193 €

1,193 €

1,193 €

1,241 €

1,289 €

1,289 €

1,289 €

1,289 €

1,193 €

1,193 €

1,193 €

1+2 CHD (0-13,99) (0-6,99)

1,488 €

1,488 €

1,488 €

1,488 €

1,488 €

1,488 €

1,536 €

1,584 €

1,584 €

1,584 €

1,584 €

1,488 €

1,488 €

1,488 €

1+2 CHD (0-13,99) (7-13,99)

1,660 €

1,660 €

1,660 €

1,660 €

1,660 €

1,660 €

1,721 €

1,783 €

1,783 €

1,783 €

1,783 €

1,660 €

1,660 €

1,660 €

1+3 CHD (0-11,99) (0-5,99) (0-1,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

1+3 CHD (0-11,99) (6-11,99) (0-1,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

2+1 CHD (0-13,99)

1,578 €

1,578 €

1,578 €

1,578 €

1,578 €

1,578 €

1,632 €

1,687 €

1,687 €

1,687 €

1,687 €

1,578 €

1,578 €

1,578 €

2+2 CHD (0-13,99) (0-6,99)

1,873 €

1,873 €

1,873 €

1,873 €

1,873 €

1,873 €

1,927 €

1,982 €

1,982 €

1,982 €

1,982 €

1,873 €

1,873 €

1,873 €

2+2 CHD (0-13,99) (7-13,99)

2,044 €

2,044 €

2,044 €

2,044 €

2,044 €

2,044 €

2,112 €

2,181 €

2,181 €

2,181 €

2,181 €

2,044 €

2,044 €

2,044 €

2+3 CHD (0-13,99) (0-6,99) (0-6,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

2+3 CHD (0-13,99) (7-13,99) (7-13,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

3+1 CHD (0-13,99)

2,189 €

2,189 €

2,189 €

2,189 €

2,189 €

2,189 €

2,271 €

2,353 €

2,353 €

2,353 €

2,353 €

2,189 €

2,189 €

2,189 €

3+2 CHD (0-13,99) (0-6,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

FAMILY ROOM GV/PV

P.P.P.D.IN DOUBLE

738 €

738 €

738 €

738 €

738 €

738 €

779 €

820 €

820 €

820 €

820 €

738 €

738 €

738 €

DOUBLE

1,476 €

1,476 €

1,476 €

1,476 €

1,476 €

1,476 €

1,558 €

1,640 €

1,640 €

1,640 €

1,640 €

1,476 €

1,476 €

1,476 €

SINGLE

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

DOUBLE+EXTRA BED (TPL)

2,185 €

2,185 €

2,185 €

2,185 €

2,185 €

2,185 €

2,308 €

2,431 €

2,431 €

2,431 €

2,431 €

2,185 €

2,185 €

2,185 €

1+1 CHD (0-13,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

1+2 CHD (0-13,99) (0-6,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

1+2 CHD (0-13,99) (7-13,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

1+3 CHD (0-11,99) (0-5,99) (0-1,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

1+3 CHD (0-11,99) (6-11,99) (0-1,99)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

2+1 CHD (0-13,99)

1,771 €

1,771 €

1,771 €

1,771 €

1,771 €

1,771 €

1,853 €

1,935 €

1,935 €

1,935 €

1,935 €

1,771 €

1,771 €

1,771 €

2+2 CHD (0-13,99) (0-6,99)

2,066 €

2,066 €

2,066 €

2,066 €

2,066 €

2,066 €

2,148 €

2,230 €

2,230 €

2,230 €

2,230 €

2,066 €

2,066 €

2,066 €

2+2 CHD (0-13,99) (7-13,99)

2,066 €

2,066 €

2,066 €

2,066 €

2,066 €

2,066 €

2,148 €

2,230 €

2,230 €

2,230 €

2,230 €

2,066 €

2,066 €

2,066 €

2+3 CHD (0-13,99) (0-6,99) (0-6,99)

2,581 €

2,581 €

2,581 €

2,581 €

2,581 €

2,581 €

2,684 €

2,786 €

2,786 €

2,786 €

2,786 €

2,581 €

2,581 €

2,581 €

2+3 CHD (0-13,99) (7-13,99) (7-13,99)

2,581 €

2,581 €

2,581 €

2,581 €

2,581 €

2,581 €

2,684 €

2,786 €

2,786 €

2,786 €

2,786 €

2,581 €

2,581 €

2,581 €

3+1 CHD (0-13,99)

2,480 €

2,480 €

2,480 €

2,480 €

2,480 €

2,480 €

2,603 €

2,726 €

2,726 €

2,726 €

2,726 €

2,480 €

2,480 €

2,480 €

3+2 CHD (0-13,99) (0-6,99)

2,775 €

2,775 €

2,775 €

2,775 €

2,775 €

2,775 €

2,898 €

3,021 €

3,021 €

3,021 €

3,021 €

2,775 €

2,775 €

2,775 €

3+2 CHD (0-13,99) (7-13,99)

2,775 €

2,775 €

2,775 €

2,775 €

2,775 €

2,775 €

2,898 €

3,021 €

3,021 €

3,021 €

3,021 €

2,775 €

2,775 €

2,775 €

Цената вклучува:

  • 6 ноќевања на услуга All inclusive
  • Авионски билет со директен чартер лет на релација Скопје - Шарм ел Шеик - Скопје
  • Аеродромски такси во висина од 80 еур по лице
  • Дозволени 20 кг чекиран багаж по лице
  • Трансфер  аеродром - хотел - аеродром
  • Организација на аранжманот
  • Претставник од локалната партнер агенција

Цената не вклучува:

  • Патничко и здравствено осигурување
  • Факултативни екскурзии и индивидуални трошоци.
  • "Хотелски услуги после одјавување на собите (хотелот има право да ги прекине All Inclusive услугите по времето предвидено за одјавување)"

ВАЖНА НАПОМЕНА:

"За патување во Египет потребно е да имате пасош со важност најмалку 6 месеци од датумот на завршување на Вашиот престој и хотелска резервација.
За влез во Шарм Ел Шеик не е потреба виза. Истата е потребна само доколку ја напуштите Синајската област. Визата за надовор од таа област се добива на лице место во соработка со локалните партнери"

Сите цени се изразени во евра, плаќањето е во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 денари.