Flora Garden Ephesus 5*

Попуст за Рани Резервации

Период

Попустите за Рани Резервации НЕ се комбинираат !!!

Резервации направени до

30/11/2018

Попуст

26%

Уплата %

50%

Уплата до

12,10,2018

Резервации направени до

28/02/2019

Попуст

25%

Уплата %

50%

 

Уплата до

01,10,2019

Резервации направени до

30/04/2019

Попуст

15%

Уплата %

50%

Уплата до

05,10,2019

Ценовник

Цените се изразени во евра, плаќање во денари по курс 1 еур = 62 мкд

Хотел

FLORA GARDEN EPHESUS HOTEL

www,floragardenhotels,com

Регион

Категорија

Услуга

Валута

KUSADASI

5*

AI

EUR

Период

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

22/04/2019

05,1,2019

05,12,2019

24/05/2019

06,3,2019

07,2,2019

27/08/2019

15/09/2019

10,1,2019

16/10/2019

30/04/2019

05,11,2019

23/05/2019

06,2,2019

07,1,2019

26/08/2019

14/09/2019

30/09/2019

15/10/2019

31/10/2019

Отказ до

3

3

3

5

5

5

5

5

3

3

Тип на сместување

DELUXE LAND VIEW ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

DBL

83,88 €

92,74 €

114,79 €

136,85 €

169,92 €

194,24 €

169,92 €

136,85 €

92,74 €

83,88 €

DOUBLE +EXTRA BED

113,22 €

125,13 €

154,96 €

184,69 €

229,39 €

262,17 €

229,39 €

184,69 €

125,13 €

113,22 €

SINGLE

62,91 €

69,51 €

86,05 €

102,58 €

127,49 €

145,71 €

127,49 €

102,58 €

69,51 €

62,91 €

SINGLE+1CHD(0-9,99)

62,91 €

69,51 €

86,05 €

102,58 €

127,49 €

145,71 €

127,49 €

102,58 €

69,51 €

62,91 €

SINGLE+2CHD(0-9,99)(0-1,99)

62,91 €

69,51 €

86,05 €

102,58 €

127,49 €

145,71 €

127,49 €

102,58 €

69,51 €

62,91 €

SINGLE+2CHD(2-9,99)(2-9,99)

83,88 €

92,74 €

114,79 €

136,85 €

169,92 €

194,24 €

169,92 €

136,85 €

92,74 €

83,88 €

DOUBLE +1CHD(0-9,99)

83,88 €

92,74 €

114,79 €

136,85 €

169,92 €

194,24 €

169,92 €

136,85 €

92,74 €

83,88 €

DOUBLE +2CHD(0-9,99)(0-1,99)

83,88 €

92,74 €

114,79 €

136,85 €

169,92 €

194,24 €

169,92 €

136,85 €

92,74 €

83,88 €

DOUBLE +2CHD(2-9,99)(2-9,99)

104,85 €

115,88 €

143,44 €

171,01 €

212,46 €

242,78 €

212,46 €

171,01 €

115,88 €

104,85 €

Тип на сместување

DELUXE SEA VIEW ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

DBL

105,93 €

114,79 €

136,85 €

158,90 €

191,98 €

216,29 €

191,98 €

158,90 €

114,79 €

105,93 €

DOUBLE +EXTRA BED

143,05 €

154,96 €

184,69 €

214,52 €

259,22 €

292,00 €

259,22 €

214,52 €

154,96 €

143,05 €

SINGLE

105,93 €

114,79 €

136,85 €

158,90 €

191,98 €

216,29 €

188,73 €

158,90 €

114,79 €

105,93 €

SINGLE+1CHD(0-9,99)

105,93 €

114,79 €

136,85 €

158,90 €

191,98 €

216,29 €

188,73 €

158,90 €

114,79 €

105,93 €

SINGLE+2CHD(0-9,99)(0-1,99)

105,93 €

114,79 €

136,85 €

158,90 €

191,98 €

216,29 €

188,73 €

158,90 €

114,79 €

105,93 €

SINGLE+2CHD(2-9,99)(2-9,99)

105,93 €

114,79 €

136,85 €

158,90 €

191,98 €

216,29 €

188,73 €

158,90 €

114,79 €

105,93 €

DOUBLE +1CHD(0-9,99)

105,93 €

114,79 €

136,85 €

158,90 €

191,98 €

216,29 €

191,98 €

158,90 €

114,79 €

105,93 €

DOUBLE +2CHD(0-9,99)(0-1,99)

105,93 €

114,79 €

136,85 €

158,90 €

191,98 €

216,29 €

191,98 €

158,90 €

114,79 €

105,93 €

DOUBLE +2CHD(2-9,99)(2-9,99)

132,42 €

143,44 €

171,01 €

198,67 €

240,02 €

270,34 €

240,02 €

198,67 €

143,44 €

132,42 €

Тип на сместување

FAMILY LAND VIEW ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

2 AD

125,82 €

139,01 €

172,19 €

205,27 €

254,89 €

291,31 €

254,89 €

205,27 €

139,01 €

125,82 €

3 AD

125,82 €

139,01 €

172,19 €

205,27 €

254,89 €

291,31 €

254,89 €

205,27 €

139,01 €

125,82 €

4 AD

146,79 €

162,25 €

200,84 €

239,43 €

297,42 €

339,85 €

297,42 €

239,43 €

162,25 €

146,79 €

2 AD+1CHD(0-9,99)

125,82 €

139,01 €

172,19 €

205,27 €

254,89 €

291,31 €

254,89 €

205,27 €

139,01 €

125,82 €

2 AD+2CHD(0-9,99)(0-9,99)

125,82 €

139,01 €

172,19 €

205,27 €

254,89 €

291,31 €

254,89 €

205,27 €

139,01 €

125,82 €

2 AD+3CHD(0-9,99)(0-9,99)(0-1,99)

125,82 €

139,01 €

172,19 €

205,27 €

254,89 €

291,31 €

254,89 €

205,27 €

139,01 €

125,82 €

2 AD+3CHD(2-9,99)(2-9,99)(2-9,99)

146,79 €

162,25 €

200,84 €

239,43 €

297,42 €

339,85 €

297,42 €

239,43 €

162,25 €

146,79 €

3 AD+1CHD(0-9,99)

125,82 €

139,01 €

172,19 €

205,27 €

254,89 €

291,31 €

254,89 €

205,27 €

139,01 €

125,82 €

3 AD+2CHD(0-9,99)(0-1,99)

125,82 €

139,01 €

172,19 €

205,27 €

254,89 €

291,31 €

254,89 €

205,27 €

139,01 €

125,82 €

3 AD+2CHD(2-9,99)(2-9,99)

146,79 €

162,25 €

200,84 €

239,43 €

297,42 €

339,85 €

297,42 €

239,43 €

162,25 €

146,79 €

Тип на сместување

FAMILY SIDE SEA VIEW ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

2 AD

158,90 €

172,19 €

205,27 €

238,35 €

288,06 €

324,39 €

288,06 €

238,35 €

172,19 €

158,90 €

3 AD

158,90 €

172,19 €

205,27 €

238,35 €

288,06 €

324,39 €

288,06 €

238,35 €

172,19 €

158,90 €

4 AD

185,38 €

200,84 €

239,43 €

278,12 €

336,01 €

378,54 €

336,01 €

278,12 €

200,84 €

185,38 €

2 AD+1CHD(0-9,99)

158,90 €

172,19 €

205,27 €

238,35 €

288,06 €

324,39 €

288,06 €

238,35 €

172,19 €

158,90 €

2 AD+2CHD(0-9,99)(0-9,99)

158,90 €

172,19 €

205,27 €

238,35 €

288,06 €

324,39 €

288,06 €

238,35 €

172,19 €

158,90 €

2 AD+3CHD(0 - 9,99)(0 - 9,99)(0 - 1,99)

158,90 €

172,19 €

205,27 €

238,35 €

288,06 €

324,39 €

288,06 €

238,35 €

172,19 €

158,90 €

2 AD+3CHD(2-9,99)(2-9,99)(2-9,99)

185,38 €

200,84 €

239,43 €

278,12 €

336,01 €

378,54 €

336,01 €

278,12 €

200,84 €

185,38 €

3 AD+1CHD(0-9,99)

158,90 €

172,19 €

205,27 €

238,35 €

288,06 €

324,39 €

288,06 €

238,35 €

172,19 €

158,90 €

3 AD+2CHD(0-9,99)(0-1,99)

158,90 €

172,19 €

205,27 €

238,35 €

288,06 €

324,39 €

288,06 €

238,35 €

172,19 €

158,90 €

3 AD+2CHD(2-9,99)(2-9,99)

185,38 €

200,84 €

239,43 €

278,12 €

336,01 €

378,54 €

336,01 €

278,12 €

200,84 €

185,38 €

Тип на сместување

POOL ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

DBL

127,99 €

136,85 €

158,90 €

180,95 €

214,13 €

238,35 €

214,13 €

180,95 €

136,85 €

127,99 €

SINGLE

127,99 €

136,85 €

158,90 €

180,95 €

214,13 €

238,35 €

214,13 €

180,95 €

136,85 €

127,99 €

Тип на сместување

STANDARD LAND VIEW ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

DBL

72,85 €

81,62 €

103,77 €

125,82 €

158,90 €

183,22 €

158,90 €

125,82 €

81,62 €

72,85 €

SINGLE

54,64 €

61,24 €

77,78 €

94,32 €

119,22 €

137,44 €

119,22 €

94,32 €

61,24 €

54,64 €

SINGLE+1CHD(0-9,99)

54,64 €

61,24 €

77,78 €

94,32 €

119,22 €

137,44 €

119,22 €

94,32 €

61,24 €

54,64 €

SINGLE+2CHD(0 - 9,99)(0 - 1,99)

54,64 €

61,24 €

77,78 €

94,32 €

119,22 €

137,44 €

119,22 €

94,32 €

61,24 €

54,64 €

SINGLE+2CHD(2 - 9,99)(2 - 9,99)

72,85 €

81,62 €

103,77 €

125,82 €

158,90 €

183,22 €

158,90 €

125,82 €

81,62 €

72,85 €

DOUBLE +1CHD(0-9,99)

72,85 €

81,62 €

103,77 €

125,82 €

158,90 €

183,22 €

158,90 €

125,82 €

81,62 €

72,85 €

Тип на сместување

SUPERIOR DELUXE ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

DBL

127,99 €

136,85 €

158,90 €

180,95 €

214,13 €

238,35 €

214,13 €

180,95 €

136,85 €

127,99 €

SINGLE

127,99 €

136,85 €

158,90 €

180,95 €

214,13 €

238,35 €

214,13 €

180,95 €

136,85 €

127,99 €