Faustina 4*

Попуст за Рани Резервации

период

Попустите за Рани Резервации НЕ се комбинираат !!!

Резервации направени до

28/02/2019

Попуст

35%

Уплата %

50%

Уплата до

03,10,2019

Резервации направени до

31/03/2019

Попуст

25%

Уплата %

50%

Уплата до

04,10,2019

Резервации направени до

30/04/2019

Попуст

20%

Уплата %

50%

Уплата до

05,10,2019

Ценовник

Цените се изразени во евра, плаќање во денари по курс 1 еур = 62 мкд

Хотел

FAUSTINA HOTEL

www,hotelfaustina,com

Регион

Категорија

Улсуга

Валута

KUSADASI

4*

AI

EUR

Период

A

B

C

D

E

F

G

H

27/04/2019

18/05/2019

06,1,2019

15/06/2019

07,6,2019

24/08/2019

14/09/2019

28/09/2019

17/05/2019

31/05/2019

14/06/2019

07,5,2019

23/08/2019

13/09/2019

27/09/2019

18/10/2019

Тип на сместување

DELUXE ROOM

Улсуга

ALL INCLUSIVE

DBL

65,08 €

73,94 €

84,96 €

98,25 €

122,47 €

98,25 €

84,96 €

60,65 €

SINGLE

48,83 €

55,43 €

63,70 €

73,64 €

122,47 €

73,64 €

63,70 €

45,48 €

SINGLE+1CHD(0-6,99)

48,83 €

55,43 €

63,70 €

73,64 €

122,47 €

73,64 €

63,70 €

45,48 €

SINGLE+1CHD(7-12,99)

65,08 €

73,94 €

84,96 €

98,25 €

122,47 €

98,25 €

84,96 €

60,65 €

Вид на сместување

STANDARD ROOM

Улсуга

ALL INCLUSIVE

DBL

56,31 €

65,08 €

76,10 €

89,39 €

111,45 €

89,39 €

76,10 €

56,31 €

DOUBLE +EXTRA BED

76,00 €

87,92 €

102,78 €

120,70 €

150,43 €

120,70 €

102,78 €

76,00 €

SINGLE

42,24 €

48,83 €

57,10 €

67,04 €

111,45 €

67,04 €

57,10 €

42,24 €

SINGLE+1CHD(0-6,99)

42,24 €

48,83 €

57,10 €

67,04 €

111,45 €

67,04 €

57,10 €

42,24 €

SINGLE+1CHD(7-12,99)

56,31 €

65,08 €

76,10 €

89,39 €

111,45 €

89,39 €

76,10 €

56,31 €

SINGLE+2CHD(0-2,99)(0-2,99)

42,24 €

48,83 €

57,10 €

67,04 €

111,45 €

67,04 €

57,10 €

42,24 €

SINGLE+2CHD(0-2,99)(3-6,99)

42,24 €

48,83 €

57,10 €

67,04 €

111,45 €

67,04 €

57,10 €

42,24 €

SINGLE+2CHD(0-2,99)(7-12,99)

56,31 €

65,08 €

76,10 €

89,39 €

111,45 €

89,39 €

76,10 €

56,31 €

SINGLE+2CHD(3-6,99)(3-6,99)

56,31 €

65,08 €

76,10 €

89,39 €

111,45 €

89,39 €

76,10 €

56,31 €

SINGLE+2CHD(3-6,99)(7-12,99)

56,31 €

65,08 €

76,10 €

89,39 €

111,45 €

89,39 €

76,10 €

56,31 €

SINGLE+2CHD(7-12,99)(7-12,99)

70,39 €

81,42 €

95,20 €

111,74 €

139,60 €

111,74 €

95,20 €

70,39 €

DOUBLE +1CHD(0-6,99)

56,31 €

65,08 €

76,10 €

89,39 €

111,45 €

89,39 €

76,10 €

56,31 €

DOUBLE +1CHD(7-12,99)

70,39 €

81,42 €

95,20 €

111,74 €

139,31 €

111,74 €

95,20 €

70,39 €

DOUBLE +2CHD(0-2,99)(0-2,99)

56,31 €

65,08 €

76,10 €

89,39 €

111,45 €

89,39 €

76,10 €

56,31 €

DOUBLE +2CHD(0-2,99)(3-6,99)

56,31 €

65,08 €

76,10 €

89,39 €

111,45 €

89,39 €

76,10 €

56,31 €

DOUBLE +2CHD(0-2,99)(7-12,99)

70,39 €

81,42 €

95,20 €

111,74 €

139,31 €

111,74 €

95,20 €

70,39 €

DOUBLE +2CHD(3-6,99)(3-6,99)

70,39 €

81,42 €

95,20 €

111,74 €

139,31 €

111,74 €

95,20 €

70,39 €

DOUBLE +2CHD(3-6,99)(7-12,99)

70,39 €

81,42 €

95,20 €

111,74 €

139,31 €

111,74 €

95,20 €

70,39 €

DOUBLE +2CHD(7 - 12,99)(7 - 12,99)

84,37 €

97,66 €

114,20 €

134,09 €

167,17 €

134,09 €

114,20 €

84,37 €