Richmond Ephesus 5*

Попуст за Рани Резервации

период

Попустите за Рани Резервации НЕ се комбинираат !!!

Резервации направени до

31/12/2018

Попуст

35%

Уплата %

50%

Уплата до

01,10,2019

Резервации направени до

28/02/2019

Попуст

25%

Уплата %

50%

Уплата до

03,10,2019

Резервации направени до

31/03/2019

Попуст

15%

Уплата %

50%

Уплата до

04,10,2019

Ценовник

Цените се изразени во евра, плаќање во денари по курс 1 еур = 62 мкд

Хотел

RICHMOND EPHESUS RESORT

www,richmondhotels,com,tr

Регион

Категорија

Услуга

Валута

 

KUSADASI

5*

AI

EUR

 

Период

A

B

C

D

E

F

G

H

04,1,2019

05,11,2019

25/05/2019

06,11,2019

07,3,2019

25/08/2019

17/09/2019

10,1,2019

05,10,2019

24/05/2019

06,10,2019

07,2,2019

24/08/2019

16/09/2019

30/09/2019

31/10/2019

Тип на сместување

CLUB ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

DBL

73,94 €

102,58 €

122,47 €

146,79 €

179,87 €

146,79 €

122,47 €

73,94 €

DOUBLE +EXTRA BED

99,83 €

138,52 €

165,40 €

198,18 €

242,88 €

198,18 €

165,40 €

99,83 €

SINGLE

55,43 €

76,99 €

91,85 €

110,07 €

134,88 €

110,07 €

91,85 €

55,43 €

SINGLE+1CHD(0-12,99)

55,43 €

76,99 €

91,85 €

110,07 €

134,88 €

110,07 €

91,85 €

55,43 €

SINGLE+2CHD(0-12,99)(0-2,99)

55,43 €

76,99 €

91,85 €

110,07 €

134,88 €

110,07 €

91,85 €

55,43 €

SINGLE+2CHD(3-12,99)(3-12,99)

73,94 €

102,58 €

122,47 €

146,79 €

179,87 €

146,79 €

122,47 €

73,94 €

DOUBLE +1CHD(0-12,99)

73,94 €

102,58 €

122,47 €

146,79 €

179,87 €

146,79 €

122,47 €

73,94 €

DOUBLE +2CHD(0-12,99)(0-2,99)

73,94 €

102,58 €

122,47 €

146,79 €

179,87 €

146,79 €

122,47 €

73,94 €

Тип на сместување

FAMILY ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

2 AD

120,80 €

167,17 €

197,00 €

233,42 €

279,70 €

233,42 €

197,00 €

120,80 €

3 AD

120,80 €

167,17 €

197,00 €

233,42 €

279,70 €

233,42 €

197,00 €

120,80 €

4 AD

149,05 €

206,15 €

242,97 €

287,87 €

344,97 €

287,87 €

242,97 €

149,05 €

2 AD+1CHD(0-12,99)

120,80 €

167,17 €

197,00 €

233,42 €

279,70 €

233,42 €

197,00 €

120,80 €

2 AD+2CHD(0-12,99)(0-12,99)

120,80 €

167,17 €

197,00 €

233,42 €

279,70 €

233,42 €

197,00 €

120,80 €

3 AD+1CHD(0-12,99)

120,80 €

167,17 €

197,00 €

233,42 €

279,70 €

233,42 €

197,00 €

120,80 €

3 AD+2CHD(0-12,99)(0-2,99)

120,80 €

167,17 €

197,00 €

233,42 €

279,70 €

233,42 €

197,00 €

120,80 €

Тип на сместување

STANDARD LAND VIEW ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

DBL

80,53 €

111,45 €

131,33 €

155,55 €

186,46 €

155,55 €

131,33 €

80,53 €

DOUBLE +EXTRA BED

108,79 €

150,43 €

177,31 €

210,09 €

251,74 €

210,09 €

177,31 €

108,79 €

SINGLE

60,45 €

83,58 €

98,45 €

116,66 €

139,90 €

116,66 €

98,45 €

60,45 €

SINGLE+1CHD(0-12,99)

60,45 €

83,58 €

98,45 €

116,66 €

139,90 €

116,66 €

98,45 €

60,45 €

SINGLE+2CHD(0-12,99)(0-2,99)

60,45 €

83,58 €

98,45 €

116,66 €

139,90 €

116,66 €

98,45 €

60,45 €

SINGLE+2CHD(3-12,99)(3-12,99)

80,53 €

111,45 €

131,33 €

155,55 €

186,46 €

155,55 €

131,33 €

80,53 €

DOUBLE +1CHD(0-12,99)

80,53 €

111,45 €

131,33 €

155,55 €

186,46 €

155,55 €

131,33 €

80,53 €

DOUBLE +2CHD(0-12,99)(0-2,99)

80,53 €

111,45 €

131,33 €

155,55 €

186,46 €

155,55 €

131,33 €

80,53 €

Тип на сместување

STANDARD SEA VIEW ROOM

Услуга

ALL INCLUSIVE

DBL

89,39 €

120,31 €

142,36 €

164,41 €

195,32 €

164,41 €

142,36 €

89,39 €

DOUBLE +EXTRA BED

120,70 €

162,34 €

192,17 €

222,00 €

263,65 €

222,00 €

192,17 €

120,70 €

SINGLE

67,04 €

90,18 €

106,72 €

123,36 €

146,49 €

123,36 €

106,72 €

67,04 €

SINGLE+1CHD(0-12,99)

67,04 €

90,18 €

106,72 €

123,36 €

146,49 €

123,36 €

106,72 €

67,04 €

SINGLE+2CHD(0-12,99)(0-2,99)

67,04 €

90,18 €

106,72 €

123,36 €

146,49 €

123,36 €

106,72 €

67,04 €

SINGLE+2CHD(3-12,99)(3-12,99)

89,39 €

120,31 €

142,36 €

164,41 €

195,32 €

164,41 €

142,36 €

89,39 €

DOUBLE +1CHD(0-12,99)

89,39 €

120,31 €

142,36 €

164,41 €

195,32 €

164,41 €

142,36 €

89,39 €

DOUBLE +2CHD(0-12,99)(0-2,99)

89,39 €

120,31 €

142,36 €

164,41 €

195,32 €

164,41 €

142,36 €

89,39 €